Algemene voorwaarden voor verkoop en levering.  

1. Algemeen.  

Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn navolgende algemene voorwaarden van kracht. Met het verstrekken van een opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met/gehouden aan deze algemene voorwaarden.  

2. Prijzen.  

Voor bedrijven in bezit van een geldig BTW nummer zijn deze inclusief accijns en exclusief BTW. Voor alle anderen is dit inclusief accijns en BTW.  

3. Prijslijsten.  

Prijslijsten zijn geheel vrijblijvend en zonder enige verbintenis. Wij behouden het recht voor prijzen te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.  

4. Offerte/Minimale afname.  

De minimale afname is 6 of 12 flessen afhankelijk van de verpakking. Offertes worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail aangeboden. Na ontvangst door aanvrager blijven deze 14 dagen geldig. De geoffreerde prijzen hebben slechts betrekking op het daarbij vermelde afnamekwantum. Wij behouden ons het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Op regels die gelden voor onze "aanbiedingen" kan geen beroep gedaan worden bij verdere leveringen.  

5. Levering/Levertijd/Jaargang/Emballage.  

Orders met een factuurbedrag van €100,- (ex. BTW) en hoger, en binnen een straal van 30 km (van Zaandam) zijn de bezorgkosten GRATIS. Voor orders met een lager factuurbedrag zijn de volgende verzendkosten van toepassing:

Bij 6 flessen: € 6,75
Bij 6 of meer flessen: € 12,40 

Wij streven ernaar de wijnen binnen 3 werkdagen te leveren. De levertijd geschiedt in ieder geval tussen de 2 en 14 werkdagen, afhankelijk van onze voorraad. Wanneer een jaargang volledig is uitverkocht leveren wij automatisch de daarop volgende jaargang van de wijn. Verpakkingen worden door ons niet berekend en derhalve niet teruggenomen.  

6. Betaling/Eigendomsrecht.  

Betaling is altijd vooraf op rekening. Tenzij anders overeengekomen en door ons een betaling op termijn is toegestaan blijven alle geleverde goederen ons eigendom tot het volledige factuurbedrag aan ons is voldaan. Bij in gebreke blijven zijn wij gerechtigd om alle geleverde goederen per direct terug te vorderen. Alle hieruit ontstane kosten en verliezen komen voor rekening van opdrachtgever.

7. Garantie.  

Manco's en/of breuk dienen direct aan de bezorger gemeld te worden. Andere zaken waarin afnemer meent recht op reclame te hebben, dienen ons schriftelijk te worden bevestigd binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen.  

8. Eindiging.  

Met het opnieuw aanpassen en publiceren van bovenstaande regels zijn alle voorgaande voorwaarden vervallen. Wij zijn niet langer gehouden aan welke voorafgaande conditie dan ook.  

Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.